Create class

Forgotten password Registration

Založit novou eTřídu


forms.register.classUrl

default.general.url/a beru na vědomí, že před vytvořením profilu žáka, jehož součástí je e-mail rodiče, je třeba obdržet souhlas zákonného zástupce a že údaje o žácích a rodičích, které poskytnu, budou službou e-třída shromažďovány a zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Jsem si vědom/-a toho, že poskytování a zpracovávání osobních údajů žáka bez souhlasu jeho zákonného zástupce odporuje obecnému nařízení o ochraně osobních údajů.

Můžete využít náš vzor pro udělení souhlasu.