Založit eTřídu

Zapomenuté heslo Registrace

Sdělení o ochraně osobních údajů

Obecné

Provozovatelem odpovědným dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů za službu e-třída je František Prokop, sídlem Josefa Hory 35, 407 47, Varnsdorf, IČ: 86960407, e-mail: info@etrida.cz, tel. číslo: +420 604 26 28 79 (dále jen „my“ ve všech skloňovaných tvarech). Službou se rozumí služba e-třída. Rodičem se ve smyslu tohoto sdělení rozumí zákonný zástupce dítěte. Dítětem ve smyslu tohoto sdělení o ochraně osobních údajů se rozumí fyzická osoba mladší 13 let (nejnižší možná hranice, kdy odpadá nutnost rodičovského souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů), která je žákem třídy, jejíž učitel se rozhodl využít služby e-třída.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Údaje dostáváme od dětí, rodičů a třídních učitelů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím užívání služby, tedy automaticky. Můžeme kombinovat přímo shromažďované údaje a údaje shromažďované automaticky. Zpracováváme jméno, příjmení a e-mailovou adresu rodiče (tyto údaje jsou nám poskytnuty za účelem zasílání informačních e-mailů rodičům) a jméno, příjmení, studijní výsledky dítěte a další údaje, které o něm poskytne třídní učitel. Mezi údaji, které se na stránkách služby objevují, jsou také fotografie dětí, které však nejsou identifikovatelné třetími osobami a ke kterým třetí osoby nemají přístup. Přímo poskytované údaje o rodičích a dětech jsou nám poskytovány výhradně na základě souhlasu rodiče.

Ačkoli děti mladší 13 let mohou využívat některé prvky našich služeb, e-třída je navržena tak, že třídní učitel musí vytvořit účet a uživatele zaregistrovat, aby dítě získalo přístup ke službě. Registrace dítěte a rodiče třídním učitelem je podmíněna písemným souhlasem rodiče. Bez souhlasu rodiče nelze účet dítěte vytvořit a službu využívat. Také nevyžadujeme žádné údaje přímo od dětí.

Automaticky shromažďovanými informacemi rozumíme informace, které získáváme ohledně využívání našich služeb skrze soubory cookie a další technologie. Těmito informacemi můžou být IP adresa zařízení, ze kterého je služba používána; název domény, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ operačního systému; zobrazené stránky; odkazy, na které jste kliknuli; informace o aktivitách na uživatelském účtu, včetně činnosti dítěte.

Jak zacházíme se shromažďovanými osobními údaji

Shromažďované údaje využíváme ke zlepšení kvality našich služeb. Neposíláme obchodní sdělení dětem ani rodičům ani je neobtěžujeme reklamou.

Neposkytujeme údaje o dětech, rodičích a dalších uživatelích třetím osobám vyjma případů povolených zákonem (předání zpracovateli, kterým je společnost Greendot s.r.o., se sídlem Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03243150, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 229085). Neumožňujeme dětem zpřístupňovat své osobní údaje veřejnosti.

Práva rodičů a třídních učitelů

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů mohou třídní učitelé a rodiče disponovat s vlastními osobními údaji a rodiče s osobními údaji svých dětí následujícím způsobem. Můžou vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování údajů a kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu, je provozovatel povinen na požádání předat třídnímu učiteli veškeré zpracovávané údaje, které se ho týkají, a rodičovi veškeré zpracovávané údaje o rodičovi a dítěti ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Třídní učitel má také právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a rodič je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, které se týkají jeho nebo jeho dítěte.

V případě, že chcete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů či s osobními údaji naložit jiným výše uvedeným způsobem, zašlete nám prosím svůj požadavek na info@etrida.cz.

Vaše osobní údaje budou na vaši žádost odstraněny, pokud to nevylučují zákonné povinnosti uchování dat, pokud údaje již nejsou vyžadovány z důvodu plnění účelu ukládání nebo pokud jejich ukládání není povoleno z jiných právních důvodů.


eTřída používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Více informací Rozumím