Nejste přihlášeni a je možné, že nevidíte celý obsah. Doporučujeme se přihlásit.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!
30. 3. 2017
Výtvarná soutěž - Když vaří Magdalena
Žáci 5., 6. tříd a třídy 3. B se účastní výtvarné soutěže " Když Magdalena vaří", která byla vyhlášena společností Zámecký dvůr Všeradice. Třída 3. B  vytvořila zátiší s jídlem, zeleninou, ovocem a nápoji. Plastika byla vytvořena kombinací kašírování a malby.
 Žáci páté třídy se věnovali zákuskům a dortíkům z cukrárny paní Magdaleny.
 
Technikou byla zvolena malba i kresba. Některá díla se inspirovala uměleckým směrem - pointilismem. 6. třída zvolila techniku kašírování a vytvořila jedinečné plastiky porcelánu s portrétem Magdaleny Rettigové. Sada porcelánu je ještě obohacena o plastiky pečiva a zákusků. Poděkování patří nejen všem zúčastěným žákům, ale též učitelkám, které se podílely na přípravě i realizaci. Držíme palce žákům naší školy a přejeme jim co nejlepší umístění. L. Říhová
30. 3. 2017
Plavecký výcvik
  • Plavecký výcvik 2197

Od 3. března navštěvují žáci našich třetích tříd plavecký výcvik v bazéně Laguna v Berouně. Jsou rozděleni do skupin podle úrovně plaveckých dovedností. Seznamují se se všemi základními plaveckými styly, učí se potápět, používají netradiční pomůcky pro výuku plavání. S každou lekcí je vidět jejich zlepšení a pokrok. Držíme jim palce i do dalších lekcí. 

30. 3. 2017
Den Země - čištění studánek
  • Den Země - čištění studánek 2198
Den Země 
 
V letošním roce jsme se rozhodli věnovat "Den Země" vítání jara, konkr. čištění studánky v blízkosti naší školy. Nejprve jsme se vydali směrem na Korno ke zdejšímu rybníku. Cestou jsme pozorovali kvetoucí rostliny v lesním podrostu - dymnivky, violky či jaterníky. Štěstí jsme měli i na obojživelníky - skokany a ropuchy. Naše hlavní zastavení bylo v Oboře u zdejší vyvěračky. Společnými silami jsme vyčistili studánku samotnou i její bezprostřední okolí. Následně si obě třídy zvolily královny a mohl začít symbolický obřad - otevírání studánky za přednesu zhudebněného textu B. Martinů. Děkujeme všem dětem, jejichž ruce pomohly zvelebit toto poutní místo.
30. 3. 2017
Exkurze do Pastelkárny v Šestajovicích
Exkurze do PASTELKÁRNY A SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH
 
V úterý 28. března navštívily obě třetí třídy areál firmy Rodas. Děti byly seznámeny s výrobou svíček, pastelek z včelího vosku, parfémů i mýdel. Ve velmi pěkně připraveném programu si žáci mohli vytvořit svoji vlastní barevně laděnou svíčku či si pomocí formy vyzkoušet odlitek obrázkové voskové pastelky. Domů si děti odnesly ještě šest barevných pastelek, které byly vyrobeny z včelího vosku a obarveny potravinářskými barvami. Kromě vlastnoručně vyrobených dárečků jsme si přivezli ještě nevšední zážitky a nové poznatky.

 

21. 11. 2016
Záchranáři na naší škole.
21. 11. 2016
Záchranáři na naší škole.
21. 11. 2016
Záchranáři na naší škole.