Nejste přihlášeni a je možné, že nevidíte celý obsah. Doporučujeme se přihlásit.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!
29. 6. 2017
Pohodové a slunečné prázdniny

Milí žáci, děkuji Vám za úžasný rok, který jsme spolu prožili. Udělali jste velký krok ve svém životě. A byl to krok úspěšný. Naučili jsme se společně číst a psát, základům počítání. Vzájemně jsme si pomáhali a byli prima parta. A nyní nastává zasloužený čas odpočinku. Přeji Vám pohodové a slunečné prázdniny. Načerpejte nové síly do 2. třídy, kde se na Vás budu v září moc těšit. Na školu nezapomínejte. Čtěte rodičům nahlas pěknou knížku, občas něco napište, např. pohled z dovolené, procvičujte počítání. Jinak se budete v září moc divit, že jste mnoho zapomněli a start do nového školního roku bude těžký a neveselý. 

                                                       Vaše paní učitelka Dáša Karlová

21. 6. 2017
Koza Róza a její kamarádi

Ve středu 21. 6. jsme jeli do Toulcova dvora na environmentální program Koza Róza a její kamarádi. Děti se pomocí příběhu o rodině, která si koupila kozu, dozvěděly, co všechno koza potřebuje, aby byla spokojená. Dále se seznámily i s ostatními zvířaty, která dávají mléko. Prohlédli jsme si kozí chlívek a navštívili kozy, ovce a krávu Jitku na pastvě. Na dřevěné koze si děti vyzkoušely dojení. Na závěr ochutnaly kozí sýr.

20. 6. 2017
U Fiřtů na statku

V úterý 20. 6. jsme přijali pozvání našeho spolužáka Jonáška a vyrazili k nim na statek, abychom si upevnili učivo prvouky v praxi. Bylo to úžasné dopoledne. Vždyť kdo z nás někdy běhal po zahradě s divokými prasátky? A nám se to poštěstilo. Děti byly nadšené z koní. Největší mazel byl poník. Viděli jsme také kravičky, ovečky, kozu a jejich mláďata, králíky, drůbež, pejsky. Moc děkujeme za pozvání a určitě zase rádi přijdeme. 

9. 6. 2017
Květinový den

Ve čtvrtek 8. června jsme se zúčastnili programu, který pořádal Domeček Hořovice pod názvem Květinový den v Litni aneb Liteňské děti umí třídit odpad. Na trase vedoucí Litní jsme se dozvěděli informace o třídění odpadů. Na nádvoří zámku Šípková Růženka ověřila získané vědomosti a mohli jsme vstoupit do nádherného zámeckého parku, kde pro nás bylo připraveno pohádkové putování, žonglérská škola, zastaveníčko s myslivostí s paní Kamilou Kaasovou, nechyběla ani výtvarná dílna. Kromě nás se programu zúčastnily děti prvního stupně naší školy a děti z liteňské a svinařské mateřské školy. Počasí nám přálo, program se vydařil. Organizaci zajišťovala Eva Knopová, které pomáhali žáci deváté třídy, kteří byli převlečeni za pohádkové bytosti. Musíme je za jejich výkon pochválit. Byli úžasní! Všem organizátorům moc děkujeme.

2. 6. 2017
Ovoce do škol

Dnes jsme v rámci programu Ovoce do škol obdrželi ochutnávku ovoce a zeleniny. Jednalo se o druhy známé - jablko, ananas, kiwi, blumy, méně známé - žlutý meloun, ředkev a pro někoho neznámé - avokádo, nashi. K tomu žáci mohli chroupat salát polníček nebo rukolu. Největší úspěch měl ananas a žlutý meloun.   

29. 5. 2017
Bažantnice

V pondělí 29. 5. jsme vyrazili v doprovodu paní Kaasové do bažantnice. Zde jsme se dověděli, jak se líhnou bažantí a koroptví kuřátka. Mohli jsme si je dokonce pochovat. Pak jsme pokračovali do Obory pana Fiřta. Zvěř se před námi nejprve schovala. Šli jsme tedy posvačit. A najednou - překvapení. Jelen Honzík a jeho dva kamarádi nás přišli navštívit až ke stolu. Od dětí dostali jablíčko a mrkev a za odměnu se nechali pohladit. Bylo to úžasné. Dále jsme pozorovali divoké kachny, ryby, volavku, husy. Společnost nám dělali dva pejsci paní Kaasové. Bylo to úžasné dopoledne. Paní Kaasové a panu Fiřtovi moc děkujeme.

29. 5. 2017
Námořnická pohádka z Kampy

Ve čtvrtek 25. 5. jsme navštívili kamarády z MŠ a spolu s nimi zhlédli Námořnickou pohádku z Kampy v podání Divadélka Romaneta. Jednalo se o dobrodružný příběh statečnosti, lásky a  spravedlnosti, kde pouto opravdového přátelství zvítězilo nad veškerým zlem. Děkujeme učitelkám MŠ za pozvání a těšíme se na další setkání.

21. 5. 2017
Pozdrav od Ondry

Milé děti, Ondra nám posílá pozdrav z nemocnice. Je v pořádku a už se dokonce učí. Ondro, děkujeme a přejeme brzké uzdravení. 

18. 5. 2017
Barevný týden
  • Barevný týden 2405
  • Barevný týden 2406

Školní jídelna vyhlásila barevný týden od 15. května do 19. května 2017.
Soutěžilo se o nejvíce žáků oblečených v jedné barvě v jeden den ve třídě.
Pondělí (15. května) – HNĚDÝ DEN
Úterý (16. května ) – ČERVENÝ DEN
Středa (17. května) – ZELENÝ DEN
Čtvrtek (18. května) – BÍLÝ DEN
Pátek (19. května) – ORANŽOVÝ DEN

Milé děti, protože nejsem v pátek ve škole, zasílám Vám oranžový pozdrav, abychom neztratili bodík. S pozdravem Vaše paní učitelka Dáša Karlová

18. 5. 2017
Včeličky

Ve čtvrtek 18. 5. jsme se vypravili za včeličkami. U včelína pana Kuľhy na nás čekala Eliška a pověděla nám mnoho zajímavého o jejich životě. Děti se dozvěděly, jak se dělá med. Výklad byl velmi poutavý, doplněný obrázky i názornými ukázkami. Potom žáci úspěšně odpověděli na zvídavé Eliščiny kontrolní otázky a dostali ochutnat med přímo z včelí plástve. To byla pochoutka. A děti si mohly dokonce i přidat! Na závěr jsme obdrželi pracovní listy. Panu Kuľhovi, Elišce a Kačence moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

15. 5. 2017
Den matek
  • Den matek 2394
  • Den matek 2393

Milé maminky, doufám, že Vás Vaše dítka mile překvapila. 

22. 4. 2017
Výstava
  • Výstava 2270

V sobotu 22. 4. se konala v Galerii M. D. Rettigové ve Všeradicích vernisáž výstavy výtvarných prací žáků naší základní školy. I my se zde prezentujeme se svými výtvory (až do začátku května). 

13. 4. 2017
Veselé Velikonoce

Přeji veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. Vaše paní učitelka Dáša Karlová

13. 4. 2017
UVR Mníšek pod Brdy

Ve středu 12. 4. jsme navštívili UVR Mníšek pod Brdy. Program Třídíme s Adamem byl zaměřen na třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci byli zvídaví. O této problematice toho hodně věděli. Hravě si poradili s kvízy a testy, skládali puzzle. V závěru se seznámili s tím, jak funguje drtička plastů. Většinu dětí zaujala návštěva chemické laboratoře. Zde dětem byly předvedeny pokusy, na které žáci koukali doslova s otevřenou pusou. Exkurze byla velice přínosná.   

5. 4. 2017
Slušné chování

Ve středu 5. 4. jsme vyrazili do kina na program o slušném chování. Žáci zhlédli několik scének - jízda v dopravním prostředku; do třídy přišel nový žák; v kině; telefonování. Úkolem dětí bylo říci, jaké chování bylo špatné, proč a jak se chovat správně. Zažili jsme u toho spoustu legrace. Žáci teorii slušného chování ovládají skvěle. Ale jaká je praxe? Umějí se vhodně chovat? Jsem optimista a  dětem stále věřím, i když mě někdy chtějí přesvědčit o opaku. D. Karlová  

1. 4. 2017
Noc s Andersenem

31. 3. jsme se v 17:00 hod. sešli ve škole, abychom společně prožili Noc s Andersenem. Nejprve nás v tělocvičně uvítala paní ředitelka a paní zástupkyně provedla prezenci. Poté jsme se vypravili do místní knihovny, kde se nás ujala paní Šináglová. Dětem řekla něco o činnosti knihovny, přečetla úryvek z knihy, zadala pár hádanek. Žáci si mohli prohlédnout dětské knihy. Po návratu do školy byla výborná večeře a následovala beseda s paní spisovatelkou Janou Brnušákovou o její knize Královna ze Železné hory. S touto knihou jsme se seznámili již předem ve vyučování a nakreslili tematické obrázky. Z těchto nádherných dílek vznikl upomínkový list pro paní spisovatelku. Dojali jsme ji téměř k slzám. Ve třídě jsme potom soutěžili ve skupinkách. Žáci plnili úkoly týkající se Čtyřlístku a pohádek. A pak již vytoužená příprava pelíšků, druhá večeře, vyčistit zoubky a na kutě. Na doubrou noc nechyběla pohádka. Děti moc chválím, byly hodné a šikovné.

29. 3. 2017
Noc s Andersenem J. Brnušáková: Královna ze Železné hory
29. 3. 2017
Den Země - Višňovka

Ve středu 29. 3. 2017 jsme se vydali oslavit Den Země. Kam? Do přírody přece. Nejprve jsme zmapovali sběrná místa na tříděný odpad v Litni. A pak hurá na Višňovku. Počasí nám skutečně přálo. Cestou jsme poznávali jarní květiny - violky, podléšky, sasanky a plicníky. Druhá část oslavy Dne Země nás čeká 12. 4. v Mníšku pod Brdy. Už teď se těšíme.

21. 3. 2017
Veselé zoubky

V úterý žáci 1.A a 1.B uvítali v naší škole paní Romanu Burdovou. Ta k nám přišla s dm preventivním programem Veselé zoubky. Žáci zhlédli edukační film. Hurvínek s Máničkou zde dětem vysvětlují, proč je nutné si zoubky pravidelně a důkladně čistit. Techniku správného čištění zubů si děti nacvičily na modelu chrupu. Získané informace žáci uplatnili při vyplňování pracovního listu. Na závěr každý žák obdržel preventivní balíček obsahující produkty zubní hygieny - zubní kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky. Program byl nejen poučný, ale i zábavný. Moc děkujeme paní Romaně Burdové.  

16. 3. 2017
Indiánská pohádka

V březnu jsme se se skřítkem Honzíkem podívali do Ameriky za indiány. Žáci se seznámili s jejich životem. Již vědí, co je totem a týpí. Děti si vyrobily indiánské čelenky a ještě je čeká návlékání korálků.