Nejste přihlášeni a je možné, že nevidíte celý obsah. Doporučujeme se přihlásit.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!
8. 6. 2017
Květinový den v Litni

Ve čtvrtek 8. června jsme se zúčastnili programu, který pořádal Domeček Hořovice ve spolupráci  (Zámek Liteň, Městys Liteň, ZŠ Liteň) pod názvem Květinový den v Litni aneb Liteňské děti umí třídit odpad. Program pro nás začal po druhé vyučovací hodině, prošli jsme ekologickou trasou do zámeckého dvora centrem městyse, na té jsme se dozvěděli nebo lépe řečeno zopakovali informace o třídění odpadů, na nádvoří zámku si žáci ověřili získané vědomosti a mohli vstoupit do zámeckého parku, kde pro ně bylo připraveno pohádkové putování, žonglérská škola, zastaveníčko s myslivostí. Na závěr si kluci zahráli míčové hry. Počasí nám přálo, myslím, že se program vydařil.

10. 5. 2017
Výlet do Mníšku pod Brdy

Ve středu 10. května jsme navštívili UVR Mníšek pod Brdy a zdejší zámek.
Nejdříve jsme dojeli k zámku, kde pro nás byla připravena pohádková prohlídka s princeznou. V každé zámecké místnosti reprezentativních salónů zámku jsme dostali za úkol hledat skryté indicie a podle nich pohádku, která se tam ukryla, zanotovali jsme si také známé písničky z pohádek a filmů. Prohlédli jsme si při tom zimní jídelnu, kapli, velkou jídelnu, velký salon s hodinovou věží, pánský salon, dámský salon, knihovnu, lovecký salon a arkádu s nástupním schodištěm. Po prohlídce byl čas na občerstvení, zakoupení suvenýrů a posezení v zámecké zahradě.
Ve školícím středisku UVR jsme absolvovali program pod názvem Chemikem s Adamem, který začal úvodní svačinkou, po ní následovala krátká přednáška na téma praktické využití chemie ve vědě a výzkumu v oblasti životního prostředí, vyplnění pracovního listu. Poté jsme navštívili laboratoř vědeckotechnického parku, kde jsme s velkým zájmem sledovali zajímavé pokusy. Po ukončení školení děti obdržely osvědčení a drobné dárky.

5. 5. 2017

Úspěch na Mc Donald´s cupu

Ve čtvrtek 4. května se kluci z čtvrtých a páté třídy účastnili Mc Donald´s cupu na Máchovně v Berouně, dosáhli výborného výsledku a postoupili do okresního kola soutěže. Za pátou třídu hráli: Karel Rychtařík, Kristián Komanec, Matyáš Buček, Oliver Plch, Vašek Říha. Klukům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

19. 4. 2017

Úspěch na okresním kole ve vybíjené

Ve středu 19. dubna se žáci čtvrtých a páté třídy zúčastnili okresního kola ve vybíjené. Do Hořovic vyrazilo 12 hráčů s panem učitelem Havelkou. Všichni jsme jim drželi palce a ono to pomohlo. V konkurenci nejlepších týmů berounského okresu obsadili výborné třetí místo. Pátou třídu vzorně reprezentovali: Karel Rychtařík, Oliver Plch, Pepa Blecha, Marek Hrozek, Vašek Říha, Kristián Komanec, Matyáš Buček.  Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

18. 4. 2017
Úspěch ve výtvarné soutěži ZUŠ Řevnice

Srdečně gratulujeme Alici Chlebounové ke krásnému 3. místu ve výtvarné regionální soutěži ZUŠ Řevnice, která se letos konala již podeváté pod názvem „Děti květin“ (Mír, láska, přátelství, svoboda). Alice si svoji cenu převezme ve středu 19. dubna v 16 hodin v sále ZUŠ Řevnice. Odborná porota vybírala ze 350 děl ze šestnácti škol a ateliérů, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a třídy.

18. 4. 2017

Vybíjená

Pátého dubna se čtvrťáci a páťáci zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Králově Dvoře a vybojovali postup do okresního kola. Pátou třídu vzorně reprezentovali: Oliver Plch, Karel Rychtařík, Matyáš Buček a Pepa Blecha. Blahopřejeme a děkujeme.

30. 3. 2017

Jarní pěší výlet z Litně do Srbska

I když je teprve březen, a jak praví přísloví „za kamna vlezem“, vydali se liteňští páťáci spolu se sedmáky na opravdu jarní pěší výlet z Litně do Srbska. První kopeček sice někteří méně zkušení turisté okomentovali slovy „a dál už nejdu“, přesto po pár minutách odpočinku se vydali pod ochrannými křídly zdatných sedmáků dál. Cestou si všichni všímali nádherně rozkvetlé jarní přírody. Pan učitel Havelka se rozhodl všechny vyzkoušet a zadal první úkol – jak se jmenují ty krásné modré květiny? Následovala ostrá hádka mezi znalci: podléška, či jaterník? Obě odpovědi jsou samozřejmě správné. Za družného hovoru se šlo dále. Téměř na dohled Srbska se pan učitel rozhodl vyzkoušet všechny přítomné podruhé. Úkol zněl jasně: dva musí skákat přes jedno švihadlo. To ale ještě netušil, kolikrát nakonec on sám spadne do pověstné jámy. Všichni chtěli skákat ve dvojici jen s ním. Příjemně vyskákáni jsme pak pokračovali na nádraží v Srbsku. Poslední, zato nejdelší zkouška nás ale všechny teprve čekala. Náš vláček motoráček měl zpoždění víc jak hodinu. Ale kdo si počká, ten se dočká, a tak i my jsme nakonec všichni v pořádku dorazili zpět do Litně. (sedmáci a páťáci pod vedením Marie Husákové, Jiřího Havelky a Simony Štěpánové)

21. 3. 2017

Postup do krajského kola soutěžní přehlídky dětských sólových recitátorů

Kristián Komanec získal v okresním kole recitační soutěže v Lochovicích 2. místo a postoupil do krajského kola soutěžní přehlídky dětských sólových recitátorů, které se uskuteční začátkem dubna v Kolíně.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a školy.

17. 2. 2017
Krajina fantazie
V dnešní hodině výtvarné výchovy jsme se ponořili do světa fantazie. Malovalo se suchými křídami a žáci si to velice užili. Některé fantazijní krajiny byly tak abstraktní a vybízející k dialogu, že by jistě obstáli i v galeriích světových jmen. Děti si také krajinu pojmenovali. Jsou mezi nimi krajina Ehm, ehm; Černé skály; Za humny; Fantázium; Studená tatarka; Studený kečup; Teletubbies, Ohnivý Bajom, Bláznivá krajina, Čtyřlístková krajina, Ztracený vesmír, nebo Tužková planeta. Dokážete k obrázku krajiny přiřadit její název? Zkuste to.
 
17. 2. 2017
V. školní ples
  • V. školní ples 1921

Někteří z nás se v úterý 14. února (na Valentýna) zúčastnili V. školního plesu, který se konal v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.

7. 1. 2017

Pro rodiče: Odkaz na dotazník k vyplnění - rozšíření školy o nové odborné učebny

 Úřad městyse Liteň se snaží o získání finanční dotace na rozšíření základní školy o odborné učebny. Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro poskytnutí zpětné vazby od rodičů dětí a občanů obce, kterou OÚ potřebuje k doplnění žádosti toho projektu.

https://www.survio.com/survey/d/T8X8Q9M0P4B3X7T9C

Děkuji. Řezáčová

24. 12. 2016

Přání

Přeji všem pohodové a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 hodně zdraví, pohody a splněných přání.

Helena Řezáčová

6. 12. 2016
Mikuláš, čert a anděl
  • Mikuláš, čert a anděl 1305

V pondělí 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš, čert a anděl. Všichni byli po zásluze odměněni, či potrestáni.

2. 12. 2016
Tvořili jsme adventní věnce

Začali jsme symbolicky odpočítávat čtyři týdny adventu výrobou adventních věnců s paní učitelkou Lenkou Mlsovou. V hodinách pracovních činností se nám velice dařilo a naše škola bude ozdobena nápaditými věnci, které snad navodí tu správnou vánoční atmosféru.

2. 12. 2016
Dopravní výchova

 

V pátek 2. prosince jsme se celé dopoledne věnovali dopravní výchově. Zopakovali jsme si, čím musí být vybavena jízdní kola, jak se máme jako cyklisti chovat na silnici, přišli jsme na to, že ještě nerozumíme všem dopravním značkám, řešili jsme křižovatky. V jarních měsících nás čeká pět hodin praktického výcviku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti. Absolvujeme také závěrečné přezkoušení dovedností zejména v ovládání jízdního kola a v praktickém dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Každý úspěšný absolvent získá "Průkaz cyklisty".

 

16. 11. 2016
Bobřík informatiky

 

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme v hodině informatiky soutěžili. Zúčastnili jsme se totiž mezinárodní informatické soutěže "Bobřík informatiky" a to jeho 9. ročníku. Děti vyplnily test na počítači, který obsahoval 12 otázek, na jeho vypracování měly 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do 3 skupin - lehké, střední a těžké. Za správnou odpověď lze body získat, za nesprávnou se body naopak ztrácejí. Maximální počet bodů je 192 a úspěšný řešitel potřebuje získat 120 bodů.  Tematicky lze úlohy rozdělit do oblastí: algoritmizace a programování, porozumění informacím (kódování, jazyk, šifrování, grafy, mapy, procesy), řešení problémů (strategie, logika, matematické základy informatiky), digitální gramotnost (využití IT v každodenním životě, technické otázky).
A jak to vlastně u nás dopadlo?
Soutěže se zúčastnilo 22 žáků třídy a úspěšným řešitelem se stalo 8 z nich. Myslím si, že je to výborný výsledek. 
 

Výsledky:

1. Zuzana Lukešová - 192 bodů
2. Alice Chlebounová - 180 bodů
3. Eduard Frühauf - 176 bodů
4. - 5. Karel Rychtařík a Václav Říha - 156 bodů
6. Kristián Komanec - 144 bodů
7. Bohumír Golda - 140 bodů
8. Marek Hrozek - 132 bodů 

Děkuji všem za účast v soutěži a úspěšným řešitelům patří můj obdiv a velká pochvala.

 

16. 11. 2016

Šachový turnaj

Děkujeme Kájovi Rychtaříkovi za dobrou reprezentaci třídy a školy v Regionálním kole šachového turnaje pro okresy Beroun, Příbram a Praha - Západ, kterého se zúčastnil v pátek 11. listopadu.

16. 11. 2016

Pohár základních škol - florbal

V pondělí 14. listopadu se tři naši spolužáci zúčastnili florbalového turnaje pro 1. stupeň ZŠ v Berouně. Byli to Dominik Lipitkovský, Vašek Říha a Matyáš Buček. Pomohli svojí účastí pro školu získat finanční odměnu v hodnotě 3000,- Kč na nákup sportovního vybavení. Děkujeme klukům za dobrou reprezentaci školy a třídy.

8. 11. 2016
Navštívil nás Bovýsek

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Každý týden děti dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu. Cílem a záměrem je zvýšit oblibu ovoce a zeleniny u dětí. V rámci tohoto projektu nás dnes ve škole navštívil Bovýsek. Děti vyzkoušel, jak umí pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a jako dárek od něj každý dostal jablkové pitíčko. Dominiko a Bohoušku, nebojte se, pitíčko pro Vás je u mě ve škole.

3. 11. 2016
Exkurze - Letiště Václava Havla Praha

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme absolvovali exkurzi na Letišti Václava Havla Praha. Začátek byl na Terminálu 3 (staré letiště), kde jsme všichni prošli bezpečnostní kontrolou, což byl pro nás velký zážitek. Poté nás čekala prohlídka autobusem s panem průvodcem  po provozu letiště v části Jih, Sever a Cargo zóna. Viděli jsme odbavení letadel před startem a po přistání, zavádění letadel na stání. Pozorovali jsme starty a přistání u dráhy, navštívili jsme záchrannou požární stanici letiště.  Na závěr jsme se občerstvili v odbavovací hale terminálu 3 a poté jsme se vydali na cestu autobusem zpět do Litně. Počasí nám přálo, myslím, že se exkurze vydařila.
(Foto: Alice Chlebounová, Eduard Frühauf, Helena Řezáčová - zatím)