Nejste přihlášeni a je možné, že nevidíte celý obsah. Doporučujeme se přihlásit.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!
21. 2. 2018
ČT Kavčí hory

Navštívili jsme ČT Kavčí hory
V pátek 16. února se páťáci a někteří žáci ze 4. A třídy vypravili autobusem na exkurzi do ČT Kavčí hory. Pani průvodkyně nás v úvodu prohlídky u zmenšeného modelu seznámila se všemi budovami na Kavčích horách. Poté nás pozvala do kina. Byl pro nás připraven krátký film o České televizi, ve kterém jsme si mohli prohlédnou i ta pracoviště, která není možné běžně navštívit. Pak už nás čekala skutečná prohlídka studií, mohli jsme na vlastní oči vidět, jak probíhá natáčení ve studiu Kamarád. Na závěr jsme si vyzkoušeli pohádkové kostýmy, paruky, někteří si užili role kameramana, nechyběl ani nákup upomínkových předmětů v malém obchůdku, či svačina.

21. 2. 2018
ZOH

I v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy fandíme našim sportovcům na ZOH a vytváříme dílka se sportovní tematikou.

11. 2. 2018

Okresní kolo matematické olympiády

Ve středu 24. ledna se v Hořovicích konalo okresní kolo Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník ZŠ a srovnatelné ročníky víceletých gymnázií. Naši školu v kategorii Z5 reprezentoval Matěj Boxan. Získal 9 bodů a stal se úspěšným řešitelem okresního kola. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a školy.

7. 2. 2018
Exkurze Boemi Chrustenice

Ve čtvrtek 1. února jsme navštívili malou českou manufakturu Boemi Chrustenice, která se zabývá ruční výrobou glycerinových, spirálových, jogurtových mýdel, mýdel s lufou. Dále se zde vyrábí také přírodní kosmetika a např. i šumivé koule do koupele.
Bližší informace naleznete na webových stránkách firmy: www.boemi.cz
V průběhu exkurze jsme navštívili několik stanovišť, poslechli jsme si zajímavý výklad o výrobě mýdla, zúčastnili jsme se jeho míchání, barvení, odlévání, tvorby. Každý si vyrobil a zabalil svůj vlastní kousek mýdla. Dále jsme poznávali byliny používané ve výrobě dle vůně, vyrobili jsme šumivou kouli do koupele, navštívili jsme obchůdek s přírodní kosmetikou. Na závěr jsme obdrželi dárek na rozloučenou. 

1. 1. 2018
Vánoční akademie

Děkuji klukům za krásně provedené vystoupení na Vánoční akademii a zodpovědný přístup při příprave a nácviku.

Děkujeme také paní Lucii Boxanové za poskytnuté fotografie z večerního vystoupení. Fotogalerii naleznete na: https://litenzs.rajce.idnes.cz/Akademie_2017/

1. 1. 2018
Vánoční besídka

V pátek 22. prosince jsme měli vánoční besídku. U nazdobeného vánočního stromečku jsme si rozdali dárky, připili jsme si na zdraví "šampaňským", ochutnali jsme vánoční cukroví a jiné dobroty. Zkusili jsme modelovat zvířátka a jiné tvary z balónků, se svým vystoupením se představil náš třídní kouzelník Matěj Boxan se svými kartami. Sehráli jsme také piškvorkový turnaj. Tři nejúspěšnější za nás bojovali ve finále se soupeři z páté A. Vítězem turnaje se stal David Nosek.
Nakonec jsme si popřáli krásné Vánoce a začali užívat vánočních prázdnin. Děkujeme moc rodičům za dárky do naší vánoční besídky, vánoční stromek s ozdobami, nápoje a jiné dobroty.

12. 12. 2017
Vánoční kapr

Ve dnech 3. a 16 listopadu navštívila naše třída keramickou dílnu. Musím chlapce pochválit, k práci přistoupili zodpovědně, zdálo se, že práce s hlínou - hnětení, válení i vlastní tvorba je velmi zaujala. Při první návštěvě jsme si vytvořili podnos s kaprem. Při druhé návštěvě jsme pracovali s barvou. Podívejte se, jak se nám dílo podařilo.

12. 12. 2017
Pozvání na Vánoční akademii

Na hodině výtvarné výchovy jsme dnes s paní učitelkou Frajerovou dokončili pozvánku na Vánoční akademii 2017. Posuďte, jak se nám to povedlo.

12. 12. 2017
Vánoční přání

Na hodinách pracovních činností jsme vytvořili vánoční přání. Na jeho výrobu jsme použili papírové čajové pytlíčky, které jsme od listopadu usilovně sbírali. V pondělí v hodině českého jazyka ho doplníme také psaným textem. 

12. 12. 2017
Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince naši třídu navštívil Mikuláš a jeho věrní pomocníci Anděl a Čert. 

16. 11. 2017
Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se letos poprvé zapojila do mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy - Tajuplný svět knižních příběhů. Tento projekt vyhlašuje knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě, letos byl jeho 8. ročník. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zavázala zaslat do partnerské školy (Základní a mateřská škola Krivany v Prešovskom samosprávnom kraji) 90 záložek. I třída 5.B se rozhodla zapojit. Inspirovali jsme se knihou Pavla Šruta "Lichožrouti" a poslali jsme na Slovensko 15 záložek - ponožek i s dárečkem (knížkou Lichožrouti s věnováním). Záložky ze Slovenska v těchto dnech dorazily, všem udělaly velkou radost.

16. 11. 2017
Bobřík informatiky

V úterý 14. listopadu jsme řešili úlohy 10. ročníku soutěže Bobřík informatiky. Je to předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Na počítačích ve škole jsme vyplnili online test, ve kterém jsme vybírali z několika odpovědí nebo jsme přemísťovali objekty na obrazovce.  Úlohy byly zaměřeny na oblast informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Úspěšní řešitelé naší třídy:
1. Matěj Boxan - 180 bodů
2. Jakub Strejček 156 bodů
3. David Duspiva - 144 bodů
Děkuji všem za účast a těm úspěšným patří velká gratulace.

 

23. 10. 2017
Dopravní výchova

V pondělí 23. října jsme se celé dopoledne věnovali dopravní výchově. Zopakovali jsme si chování na silnici, vybavení jízdního kola, nevynechali jsme ani dopravní značky, dokonce jsme si navrhli i svoji vlastní značku, kterou jsme pak představili svým spolužákům. Řešili jsme také křižovatk,y podívali jsme se na videa s dopravní tematikou. V jarních měsících nás čeká pět hodin praktického výcviku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Berouně, kde také absolvujeme závěrečné přezkoušení dovedností, zejména v ovládání jízdního kola a v praktickém dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Každý úspěšný absolvent získá "Průkaz cyklisty". Ti nejúspěšnejší nás budou reprezentovat na dopravní soutěži. 
Doma se můžete podívat na zajímavé webové stránky:
www.ibesip.cz (doporučuji hlavně část dopravní výchova - interaktivní výukový program pro děti základních škol)
www.zakruta.cz (online testy křižovatek a dopravních značek)
Zajímavý dopolední blok dopravní výchovy dnes vedl pan Kvasnička z Autoškoly Zavadilka. Děkujeme a těšíme se na jaro.

17. 10. 2017
Práce na výstavu zahrádkářů

V hodinách pracovních činností jsme pracovali s dýhou a papírem, svými pracemi sme přispěli na výstavu zahrádkářů v liteňské knihovně, která proběhla začátkem měsíce října.

17. 10. 2017
Návštěva muzea a parku

V pondělí 25. září jsme v rámci projektu k 110. výročí narození J. Novotné navštívili Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné a také zámecký areál - park a zámek.

17. 10. 2017
Národní divadlo

Příspěvek do projektu "Tady jsem doma ... 110. výročí narození Jarmily Novotné"

11. 9. 2017

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. září v 15.15 hodin se konají první třídní schůzky v novém školním roce. Nejdříve se sejdeme u zadního vchodu školy a poté se přesuneme do kmenové třídy 5. B (2. patro - učebna PC).

31. 8. 2017

Vítejte v novém školním roce 2017/2018 na stránkách 5. B třídy

Začínáme v pondělí 4. září v 8.00 hodin před školou. Po slavnostním uvítání naší paní ředitelky Mgr. Ivety Černé a starostky městyse Liteň Šárky Marcínové, půjdeme do naší kmenové třídy 5. B (2. patro - učebna PC). Vyučování bude pouze první vyučovací hodinu, poté se nezapomeňte přihlásit do školní jídelny, případně si v ředitelně nechte potvrdit průkazku.
V úterý se budeme učit dle rozvrhu (první týden bez odpoledního vyučování). Pozor na změnu začátku vyučování, první hodina začíná již v 7.45 h. Do školy vcházíme zadním vchodem. Škola je otevřená od 7.25 h, zamyká se v 7.40 h. Kdo přijde později, zvoní u předního vchodu.

Vaše třídní učitelka Mgr. Helena Řezáčová