class.ui.notLogged class.ui.notLogged2.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!
11. 9. 2017

Spaní prvňáčků v naší škole.

Naši prvňáčci spali poprvé ve škole


V rámci adaptačního kurzu měli žáci z 1. tříd možnost účastnit se pátečního programu a přespat ve škole spolu se svými třídními učitelkami a kamarády. Páteční program nabízel prostor pro orientaci a hry v přírodě, poznání bezprostředního okolí školy, zaměstnání zaměřená na rozvoj fantazie a kreativity a v neposlední řadě i jedinečnou návštěvu sakrální památky. Děti si prošly cestu do Obory po fáborcích, avšak musely plnit i zadané úkoly. Následovaly stavby domečků pro skřítky či drobný hmyz, děti si vytvořily indiánskou čelenku a vyvrcholením večera byla návštěva Kostela sv. Petra a Pavla v Litni. Kostelník pan V. Kliment nám umožnil vstup do objektu a pan učitel Krutský dětem zahrál na varhany. Večerní atmosféru kostela ještě podtrhla píseň "Ach synku, synku ...", jež pan učitel zmínil vzhledem k významné osobnosti Litně - operní pěvkyni paní Jarmile Novotné.
Moc děkujeme paní Kalubové a jejímu kuchařskému týmu za výbornou večeři, dále panu Klimentovi a panu učiteli Krutskému za úvodní řeč a noblesní hru na varhany. 
Další poděkování patří nejen dětem, které měly tu odvahu přespat ve škole a odloučit se od své rodiny, ale i rodičům. Sobotní úsměvy na tváři dětí i rodičů nás ujistily, že se akce vydařila.


Lenka Říhová a Tereza Macourková

Spaní prvňáčků v naší škole.