Nejste přihlášeni a je možné, že nevidíte celý obsah. Doporučujeme se přihlásit.

Podívejte se, jak dnes bylo vaše medvídě úspěšné. Nahlédněte do fotoalba a zkontrolujte příspěvky.
Wrrrrrr!

Homeworks

Úkoly

Termín pro odevzdání: 17. 3. 2020

Vl-Z

Orientace v krajině - PS str. 13 cv. 1 

Online opakování krajů ČR - https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4945 

12. 3. 2020

Plán obce Městečko Trnávka

Termín pro odevzdání: 17. 3. 2020

Vl-Z

Velikost papíru A4.

Plán bude obsahovat: 

- název

- legendu (škola, obchod, hřiště, nemocnice, kostel, vodní tok, zřícenina, kino, obecní úřad, firma Miltra). Plán je možné doplnit o další mapové značky, ale všechny musí být obsažené v legendě!

- směrovou růžici

- nákres obce s mapovými značkami obsažené v legendě

- jméno autora

9. 3. 2020